Přeskočit na obsah

Služby

Správa firemních cloudů

Vysoce škálovatelná cloudová prostředí jsou dnes již standardem nejen v e-commerce a vývoji aplikací. Se správou cloudových prostředí máme bohaté zkušenosti již od roku 2012, kdy se virtualizovaná prostředí stávala běžnou platformou pro e-commerce služby ALTOS software s.r.o. Zákazníkům se staráme jak o jejich vlastní servery, tak i o jejich hostovaná prostředí v cloudu. 

Díky členství ve skupině Geetoo máme přístup k poskytování výpočetních služeb s českou podporou a správy cloudových prostředí.

Licenční poradenství

Enteprise licenční modely skýtají mnohá úskalí a po pořízení nákladných licenčních programů jim v případě nevhodné volby může být firemní IT strategie zcela podřízena na mnoho let. ¨

Díky členství ve skupině Geetoo máme přístup k flexibilním licenčním programům a potřebné expertíze při nastavení vhodného licencování, čímž našim zákazníkům poskytujeme nejen nutnou flexibilitu, ale také značnou finanční úsporu.

Monitoring a optimalizace

Na základě dlouholeté praxe s integrování různých informačních systémů a nutnosti zajištění neustálého provozu můžeme uplatňovat cenné zkušenosti prostřednictvím sofistikovaného monitoringu firemních výpočetních prostředí. U sledovaných prostředí umíme nejen předem odhalit potenciální problém, ale i díky analýze velkých dat můžeme cloudové služby u různých poskytovatelů finančně optimalizovat a pro zákazníky lépe plánovat jejich využití.